Kolonie w Głuchołazach – info dla Rodziców

plakat kolonie letnie 2016Drodzy Rodzice, już w dniach od 5 do 15 lipca Wasze dzieci wezmą udział w koloniach letnich w Głuchołazach. Wyjazd i powrót będzie o godzinie 13.00, miejsce to parking przy kościele św. Michała Archanioła. Dzieci zostaną ubezpieczone od następst niebezpiecznych wypadków. Zapewniamy najlepszą kadrę wychowawców i animatorów, większość z nich znacie z Oratorium (s. Longina, Pani Ala, Gosia, Trener Adam, brat Sebastian, klerycy Adam, Piotr).

Przypominamy regulamin, któryście Państwo podpisali:
. REGULAMIN KOLONII
1. Uczestnicy mają obowiązek:
Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, Przestrzegać regulaminu kolonii oraz ośrodka wypoczynku, Przestrzegać ramowego planu dnia oraz programu kolonii, Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, Szanować mienie, pomoce dydaktyczne – za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie, Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, Nie spożywać alkoholu i środków odurzających i nie przebywać pod ich wpływem – pod karą wydalenia z kolonii Przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

2. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wydaleniem uczestnika z kolonii na koszt własny rodziców (opiekunów).

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, kieszonkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników. Korzystać z telefonu będzie można tylko po kolacji – do ciszy nocnej.

4. Zabieramy ze sobą: ubrania, obuwie, przybory toaletowe, ręcznik, strój sportowy i kąpielowy, przykrycie głowy i emulsję do opalania z filtrem UV, coś przeciwdeszczowego, itp.

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DZIECKA:
 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w letnich koloniach wyjazdowych, organizowanych przez Oratorium Salezjańskie św. Jana Bosko we Wrocławiu w dniach 5-15.07.2016 w miejscowości Głuchołazy oraz na wszelkie wyjścia i wyjazdy organizowane podczas ich trwania.
 W razie zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwierdzam, że podałem(-łam) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki.
 Zapoznałem (-łam) się z treścią powyższego regulaminu kolonii, przyjąłem (-łam) do wiadomości i akceptuję jego treść oraz przeprowadziłem (-łam) rozmowę z dzieckiem na temat warunków uczestnictwa w wypoczynku.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części I, II, III i IX karty uczestnika w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

Zdjęcia z kolonii będą zamieszczane na Facebooku i stronie oratorium. Brak wyrażenia sprzeciwu pisemnego wobec publikacji zdjęć oznaczać będzie dla organizatora zgodę Rodzica na publikację oraz wykorzystywanie zdjęć w materiałach promocyjnych oratorium.

Telefon kierownika kolonii – 503 792 748

Prifil na FB: https://www.facebook.com/ORKI-u-Michała

Strona: http://www.oratorium-michal.salezjanie.pl/

Nr konta: BNP Paribas Bank Polska SA, 66 1600 1156 1848 2808 9000 0003

Adres wypoczynku: http://www.banderoza.pl/
Kompleks Turystyczny „Sudety” Ośrodek Banderoza
ul. Powstańców Śląskich 23
48-340 Głuchołazy
Polska

tel. 77 439-13-64\kom. 509 529 490
fax. 77 439-48-70

Zapraszamy Państwa do odwiedzania nas na koloniach, będzie nam miło Was gościć.

Kolonie w Głuchołazach – info dla Rodziców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *