Kolonie 2019

SPOTYKAMY SIĘ 7 LIPCA

10:30 – pakowanie bagaży do autokarów

11:00 – Eucharystia w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu (ul. Prusa 78)

11:15 – planowy wyjazd

Ogólny program na poszczególne dni:

7.07 Dzień przyjazdu bez zajęć tematycznych. Rozpakowanie, spotkanie organizacyjne, regulamin. Spacer po okolicy (wraz z programem ekologicznym)

8.07 Dzień zajęć z podstaw ratownictwa medycznego, wodnego i bezpieczeństwa ruchu. Zajęcia prowadzone przez instruktorów i specjalistów z poszczególnych dziedzin. Zajęcia w grupach w bloku przedpołudniowym i popołudniowym

9.07 Zajęcia profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom w bloku przedpołudniowym
(zajęcia z podziałem na 6 grup – dla każdej grupy przewidziana jest jedna godzina zajęć) Plażowanie, zabawy na świeżym powietrzu, konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej w bloku popołudniowym.

10.07 Dzień zajęć z sztuki samoobrony. Zajęcia na matach. Zajęcia w grupach w bloku przedpołudniowym i popołudniowym

11.07 Plażowanie, zabawy na świeżym powietrzu w bloku przedpołudniowym. Konkurs „Mam talent” w bloku popołudniowym i wieczorem

12.07 Dzień wodniacki – wypożyczenie sprzętu pływającego, spacery przy jeziorze w bloku przedpołudniowym i popołudniowym. Popołudniowy spacer po okolicy. Wieczorem dyskoteka z muzyką i tańcami

13.07 Plażowanie, zabawy na świeżym powietrzu w bloku przedpołudniowym. Wieczorne ognisko z kiełbaskami

14.07 Pakowanie, zdanie domków i powrót do Wrocławia – około godziny 18:00 (o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco)

 

Karty do pobrania (proszę wydrukować i podpisać 3 pliki)

Karta – kolonie 2019

Zal.7 Oświadczenie uczestnika-kolonie 2019

Zal.8 Zgoda i oświadczenie na przetw. wizerunku-kolonie 2019